Contact

Het Houtblad is het vakmedium voor de hout- en bouwsector. De inhoud weerspiegelt de veelzijdigheid van hout en de talloze mogelijkheden die hout biedt. Het Houtblad besteedt aandacht aan architectuur, constructieve en bouwfysische aspecten, onderwijs, ambachtelijke en artistieke toepassingen.

Directie
Egbert van Hes, algemeen directeur

Uitgever
Rens Sturrus

Redactie Het Houtblad
Jan Maurits Schouten, hoofdredacteur
Tel. 088 – 294 49 09
redactiehethoutblad@eisma.nl

Jacqueline Knudsen, eindredacteur
Tel. 088 – 294 48 27
j.knudsen@eisma.nl

Advertenties
Iwan Verburg, accountmanager buitendienst
088 – 294 49 01
i.verburg@eisma.nl

Adverteren
Meer informatie over adverteren voor:
Het Houtblad: www.adverterenbijeisma.nl/uitgave/het-houtblad/

Media order / traffic
Ellen Holler
088 – 294 49 69
e.holler@eisma.nl

Lezersmarketing
088 – 294 47 00
marketingbouw@eisma.nl

Abonnementenadministratie
088 – 226 66 48
abonnement@eisma.nl

Abonnementen
Soorten abonnementen en prijzen vindt u op de pagina Abonnementen.

Het Houtblad is een uitgave van
Eisma Bouwmedia  BV
Informaticaweg 3
7007 CP Doetinchem
Tel. 088 – 294 49 00
www.eismamediagroep.nl

Copyright
Eisma Bouwmedia,
www.eismabouwmedia.nl
Het auteursrecht op de inhoud van dit tijdschrift wordt uitdrukkelijk voorbehouden. Overname van artikelen alleen na schriftelijke toestemming van de uitgever.