Dit project is genomineerd voor de Nationale Houtbouwprijs. Lees hier meer over het project en bekijk de video.

PUUR Hooglanden

PUUR Hooglanden in Meerhoven Eindhoven is het grootste grondgebonden CLT-woningbouwproject van Nederland. Ecologie is een belangrijk uitgangpunt voor het landschappelijke ontwerp. De constructieve wanden zijn van massief hout. Dit CLT is zeer stevig en enorm duurzaam. De prefab elementen zorgen voor een vermindering in CO2-uitstoot. Daarnaast is hout ‘losmaakbaar’, waardoor het vooral ook een circulair bouwmateriaal is. Het kruislaags verlijmd vurenhout heeft als basis een hernieuwbare en herbruikbare grondstof uit duurzaam geproduceerde bossen in Europa.


Duurzaamheid is meer dan energiebesparing. Bijvoorbeeld ook behoud en ontwikkeling van biodiversiteit. Natuurinclusief bouwen is een manier van duurzaam bouwen, waarbij de natuur een prominente rol krijgt. De onbebouwde locatie tussen de Meerhovendreef en de Graslook in Eindhoven is omgevormd tot een hoogwaardige groene (be)leefomgeving met duurzame woningbouw. Een toekomstbestendig plan met een uitgebreide rol voor het aanwezige riviertje de Rundgraaf in het gebied. Met natuurontwikkeling wordt de kwaliteit van het gebied versterkt van gecultiveerd grasland naar een natuurterrein met een variatie aan kruiden en natuurgrassen, zodat er een meerwaarde ontstaat voor de natuur en voor de leefomgeving van de bewoners van Meerhoven.

De Nationale Houtbouwprijs wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leegwater

PEFC

Rothoblaas