Woning in eigen beheer

De opdrachtgevers hebben de woning in eigen beheer gebouwd. Er was geen hoofdaannemer bij betrokken. De opdrachtgevers hebben diverse partijen ingeschakeld om zo tot een zo hoog mogelijke kwaliteit te komen binnen hun budget. Op de eerste verdieping, de slaapverdieping, wordt de woning geventileerd met een eenvoudige mechanische ventilatie, met natuurlijke toevoer. Dit is gekozen omdat de opdrachtgevers, zoals zoveel mensen, altijd de ramen open hebben staan op de slaapkamers. De begane grond wordt door middel van een wtw geventileerd.

Het oog voor de kwaliteit blijkt uit het volledig met de hand spijkeren van de houten geveldelen. Niet getackerd maar handgespijkerd. Dit om te voorkomen dat de spijkers te ver het hout in schieten, zoals bijna altijd gebeurt bij machinaal bevestigen. De afdichting van de diverse bouwdelen is door de opdrachtgevers zelf gedaan met vlas en andere natuurlijke materialen. Dit weer om een zo hoog mogelijke kwaliteit te behalen. De gebinten zijn met ambacht en zonder schroeven ter plekke in elkaar gezet en hebben ook een daadwerkelijk dragende functie.

De Nationale Houtbouwprijs wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leegwater

PEFC

PEFC