Nationaal Digitaal Houtbouwcongres 2020

Grootschalige woningbouw met hout

1 oktober 2020

Hoofdsponsoren van het Houtbouwcongres:

De eerste 200 aanmeldingen ontvangen gratis het boek Tomorrow’s Timber (PEFC-editie) van Pablo van der Lugt en Atto Harsta t.w.v. 25 euro.

PEFC-editie

Het Houtblad organiseerde, in samenwerking met Snitker/Borst architecten, op 1 oktober 2020 een online congres over grootschalige woningbouw in hout. Dit digitale congres richt zich op directie, beleidsmedewerkers en management van overheden en corporaties. Het biedt informatie voor architecten, aannemers en bouwkundigen en iedereen met interesse in dit bouwmateriaal dat steeds meer aan momentum wint.

Inschrijven of aanmelden voor dit congres is niet meer mogelijk van de diverse presentaties zijn video-opnamen beschikbaar, te vinden op deze playlist:

 

De Nederlandse woningbouw staat voor enorme uitdagingen. Houtbouw, in houtskeletbouw of met kruislaaghout, vormt tenminste een deel van de oplossing. Met hout kan snel, schoon, en stikstofuitstootarm gebouwd worden. Met het materiaal, clt en houtskeletbouw kunnen razendsnel op industriële schaal huizen geproduceerd worden. Nu er een enorme behoefte bestaat aan grootschalige woningbouw ligt houtbouw dus voor de hand. En daarbij komt dat houtbouw duurzaam en circulair is. Bomen halen CO2 uit de lucht en slaan het op in hout. Waar een boom gekapt is kan een nieuwe groeien. Houten huizen kunnen heel lang blijven staan, maar tegelijk ook demontabel worden uitgevoerd waarna het bouwmateriaal kan worden hergebruikt.

De congresmiddag zal bestaan uit een aantal plenaire sessies en een groot aantal parallelsessies. Deelnemers brengen de middag door met het (interactief) volgen van deze sessies, het ontmoeten van en netwerken met andere deelnemers en het bezoeken van de presentaties van de sponsoren. Alle parallelsessies worden maar één keer gegeven. Voor deelnemers is het mogelijk de gemiste sessies achteraf terug te zien. Interactief zijn ze dan uiteraard niet meer.

Wat is een digitaal event?

Programma

• Nationale en internationale sprekers
• Plenaire- en een groot aantal parallelsessies
• Interactief
• Ontmoet en netwerk met andere deelnemers
• Presentatie sponsorbedrijven

 

Bekijk hier het volledige dagprogramma.


Sprekers architecten

Leen Borst, architect, mede-directeur van Snitker-Borst architecten, Amsterdam. Is samen met Het Houtblad initiatiefnemer van dit congres. Maakte een ‘morele wending’ en beschouwt zichzelf sindsdien als een wood-first-architect. Vraag 1: kan het in hout?

Andrew Waugh, Waugh Thistleton Architects. Was ook te zien in de Tegelicht-reportage ‘Houtbouwers’ pionierde al met houten appartmentgebouwen voor sociale woningbouw toen niemand dat nog deed. Is inmiddels veelgevraagd spreker over houtbouw én veelgevraagd architect.

Daan Bruggink, ORGA architect. Bouwt alleen ecologisch verantwoorde gebouwen, van hout. Zoals op dit moment een ecologisch schoolgebouw in Almere, vogelcentrum Avolare in Doorwerth en tal van particuliere woonhuizen.

Bjarne Mastenbroek, directeur SeARCH Architects, trad ook op in de Tegenlicht-reportage van de VPRO. Ontwierp Hotel Jakarta in Amsterdam en de scholen Klein Amsterdam en Het Epos in Rotterdam, gebouwen die gebaseerd zijn op modulaire systemen.

Mark Thomson, architect en directeur van Eco Efficient Solutions, woont en werk in Australië. Spreekt namens PEFC. Hij ontwerpt en onderwijst over bouwen met gelamineerd hout. Hij is betrokken bij modulair bouwen met hout, ontwerpen voor deconstrueren en hout en infrastructuur. Tevens is hij een warm pleitbezorger voor het gebruik van verantwoord hout.

Oscar Vos, architect, mede-eigenaar van studio Krft, Amsterdam. Was betrokken bij een adviesgroep met leden uit de hele houwbouw-keten. Die kwam recent met aanbevelingen voor een ‘Nationaal Akkoord Houtbouw’.

Sprekers corporaties

Jan van Andel, directeur van de Texelse woningcorporatie Woontij. Met het oog op de demografische ontwikkelingen van ons grootste waddeneiland bouwt Woontij huizen van hout die ofwel permanent zullen blijven staan ofwel zonder veel moeite gedemonteerd of verplaatst.

Elisabeth ter Borg, directeur Fien Wonen, woningcorporatie in Hardinxveld_Giessendam en Vijfheerenlanden. Is warm en enthousiast pleitbezorger van bouwen met hout van corporatiewoningen.

Rob Haans, bestuursvoorzitter van woningcorporatie De Alliantie. Denkt dat de huidige uitdagingen voor de woningbouw, met name voor de middenhuren, alleen mogelijk is met innovatieve, industriële oplossingen.

Sprekers ontwikkelaars/bouwers

Arjan van Herk, Heutink Groep, bouwer/ontwikkelaar van Stories in Buiksloterham over bouwen met hout als aannemer en ontwikkelaar.

Gerard Comello, partner Lingotto bv, ontwikkelaar van verschillende houten gebouwen waar onder HAUT in Amsterdam.

Sprekers techniek

Hubert Kuijpers, constructeur bij Pieters Bouwtechniek met een specialisatie in hout. In 2018 verkozen tot ‘constructeur van het jaar’. Is bij vele gecompliceerde houtbouwprojecten betrokken, waaronder Hotel Jakarta, Catch 22 en Top Up.

Pablo van der Lugt, promoveerde in 2008 op de milieu-impact (LCA) van bouwmaterialen aan de TU Delft, actief in de hout- en bamboe industrie als senior adviseur op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. Is als research fellow Biobased Building actief voor TU Delft en AMS institute. Schreef (met Atto Harsta) het boek ‘Tomorrow’s Timber’.

Jos Lichtenberg, emeritus hoogleraar bouwtechniek. Aanjager van innovaties. Voorzitter van de sectie Houtskeletbouw van de NvTB. Grootschalige woningbouw in Houtskeletbouw is volgens hem goed mogelijk.

Klaas Droog, directeur van houtskeletbouwbedrijf De Mar, voorzitter van het Netwerk Conceptueel Bouwen. Zijn fabriek in Grou produceert complete casco’s voor gebouwen, villa’s en seriematige woningbouw.

Wouter van der Velde, technical manager Fermacell. Brandwering en geluidsreductie zijn uitdagingen in houtbouw. Daar zijn oplossingen voor waarvan de werking met diverse beproevingen zijn aangetoond. Zowel bij bouw met CLT als met houtskeletbouw. Van der Velde licht de bevindingen toe.

Presentatie

Jan Maurits Schouten, (centrale presentatie) hoofdredacteur van Het Houtblad. Stelt zich met blad en website ten doel de kenniskloof te verkleinen tussen de mensen die de voordelen van houtbouw kennen en zij die daar meer over willen weten.

Margriet Brus, (centrale presentatie) redacteur Eisma Content Marketing, schreef voor meerdere vakbladen in de bouw, legt zich de laatste jaren toe op contentcreatie in de Business to Business communicatie, voornamelijk in de bouwsector.

Aanmelden voor het Houtbouwcongres 2020 is niet meer mogelijk