Header Nationale Houtbouwprijs 2023

Doel

De Nationale Houtbouwprijs heeft ten doel om de aandacht en interesse voor het bouwen met hout in Nederland in de breedste zin te stimuleren. We doen dit door het belonen van de meest opvallende, technisch interessante en vooruitstrevende projecten op het gebied van houtbouw.

Initiatief

De Nationale Houtbouwprijs is een initiatief van het onafhankelijke vakblad Het Houtblad, een uitgave van Eisma Bouwmedia. Het Houtblad is dé kennis- en inspiratiebron voor iedereen die met hout wil ontwerpen, construeren en bouwen.

Onafhankelijk

De longlist, genomineerden en winnaars van de Nationale Houtbouwprijs worden vastgesteld door een onafhankelijke, deskundige jury. Uiteraard hebben sommige juryleden een achtergrond in de houtbouwbranche, maar juryleden doen mee op persoonlijke titel. Projecten waarbij zij direct bij betrokken zijn kunnen niet meedingen of het jurylid onthoudt zich van stemming.
De Publieksprijs wordt toegekend aan het voorgeselecteerde project met de meeste stemmen die zijn uitgebracht met de stemmodule op de website. Stemmen op een project mag maar één keer per natuurlijk persoon. Stemmen met verschillende mail en/of IP-adressen is niet toegestaan. Dit wordt zowel automatisch als handmatig gecontroleerd.

Inzenden en procedure

Iedereen mag een houtbouwproject indienen. Bij de indiening moet de benodigde documentatie worden bijgeleverd om de jury een goed inzicht te geven in het project: foto’s, tekeningen, een omschrijving en een motivatie. Dit materiaal moet publicabel en vrij van rechten zijn. Inschrijven gaat via de website.

De sluitingsdatum voor inzendingen voor de Nationale Houtbouwprijs is 1 september.

Uit de inzendingen stelt de jury een longlist samen, de Voorselectie. Deze projecten worden op de website gepubliceerd . Dit zijn projecten die door de jury zijn toegelaten tot de competitie en dus een voorbeeld zijn voor houtbouwprojecten in ons land.
Uit deze voorgeselecteerde projecten mag het publiek zijn winnaar kiezen. De inzenders van de projecten zijn nadrukkelijk uitgenodigd om voor hun project stemmen te werven. Het stemmen begint vanaf het moment van publicatie van de voorselectie (half september) en eindigt enige dagen vóór de uitreiking.
Uit deze longlist kiest de jury tevens de genomineerde projecten voor de juryprijzen in elke categorie. Deze genomineerde projecten worden door (een deel van) de jury bezocht. Daarbij wordt de indiener geacht aanwezig te zijn om een toelichting te geven en vragen te beantwoorden. Van de genomineerde projecten wordt ook een video gemaakt. De genomineerde projecten worden gepubliceerd op de website.

 Toekenning van de awards geschiedt tijdens de Houtdag, het jaarlijkse congres van Het Houtblad.

Award

De prijzen bestaan uit een oorkonde en een sculptuur.

Publiciteit

Gedurende de verschillende fases van de award zal door de media van Eisma Bouwmedia, off- en online en via social media aandacht aan de NHBP besteed worden. Dat is in de wervingsfase, als oproep om projecten in te zenden, in de Longlist-fase, als de Longlist bekend is en er gestemd mag worden, en in de genomineerden-fase. Verder zal Eisma Bouwmedia zich inspannen om de prijs en de awardwinnaars onder een groot publiek bekend te maken, onder andere met persberichten.

Financiering

Deelname aan de Nationale Houtbouwprijs is kosteloos.
De organisatie van de Nationale Houtbouwprijs is op rekening en risico van Eisma Bouwmedia. Om de Nationale Houtbouwprijs en de Houtdag te realiseren wordt een beroep gedaan op sponsoren. De sponsoren hebben geen inhoudelijke invloed op selectie, nominatie of toekenning van awards aan de projecten.

Verschillende awards

De Nationale Houtbouwprijs wordt door de jury toegekend in verschillende categorieën. Bij twijfel over de juiste categorie beslist de jury. De categorieën zijn:

  • Zakelijke Houtbouw. Het gaat hier om projecten die worden gerealiseerd voor zakelijke gebruikers, zoals (opsomming is niet excluderend): bedrijfs- en kantoorpanden, verhuurobjecten, recreatie- en sportgebouwen, instellingen.
  • Particuliere woningbouw: woningen in houtbouw voor particuliere opdrachtgevers (inclusief houtbouw in opdracht van wooncollectieven).
  • Seriematige Houtbouw. Het gaat hier om houtbouwprojecten met een seriematig karakter, met name in de grootschalige woningbouw.

Verder bepaalt de jury ook de:

  • Overall winnaar Nationale Houtbouwprijs. De jury kent aan één houtbouwproject deze titel toe. Dit kan één van categoriewinnaars zijn, maar ook een van de andere genomineerde projecten, eventueel zelfs van de Longlist.

Verder is er de Nationale Houtbouw Publieksprijs.

  • Deze award wordt toegekend aan het voorgeselecteerde project waarop gedurende de campagneperiode de meeste publieksstemmen zijn uitgebracht 

Criteria

De projecten dienen opgeleverd te zijn in de twee jaar voorafgaand aan de deadline van inzending.

Toegelaten worden projecten waarvan voldoende documentatie aangeleverd is. Toelating betekent niet automatisch plaatsin op de Longlist: op de Longlist komen de projecten die aan de (hoge) minimale criteria van de jury voldoen (gerelateerd aan de algemene criteria, zie onder).

De jury beoordeelt de houtbouwprojecten op (deze lijst is niet uitputtend):

  • Bouwkwaliteit: is er op de juiste manier en om de juiste redenen van hout gebruik gemaakt, en is het gebouw ‘well made’
  • Esthetische aspecten: is het hout op inspirerende en aansprekende manier ingezet?
  • Duurzaamheid: in welke mate is met duurzaamheidsaspecten rekening gehouden?
  • Herhaalbaarheid is het project financieel, technisch en logistiek voor herhaling geschikt?
  • Inventiviteit/originaliteit/relevantie/‘wow-factor’

Inclusie

Hybride gebouwen, dus gebouwen waar in de constructie ook gebruik wordt gemaakt van andere materialen zoals beton en staal, worden tot de competitie toegelaten, zolang er maar duidelijk van een groot aandeel hout in de constructie kan worden gesproken. Dit naar oordeel van de jury.

Alle vormen van houtbouw tellen mee: HSB, volhout, CLT, Glulam, LVL, DLT (deze opsomming is niet limitatief).

Het hout hoeft niet per se in het zicht te zijn op het uiteindelijke project.

Voorwaarde

Ter hand gestelde documentatie moet vrij zijn van auteursrechten en dus publicabel zijn. De eigenaar/bewoner van het project moet akkoord zijn met deelname van het project. Het project moet op verzoek en op afspraak toegankelijk zijn voor de jury en een videoploeg.

Disclaimer

De jury beslist in alle voorkomende gevallen van inhoudelijke onduidelijkheid of twijfel. De organisatie vertrouwt in het geval van auteursrechten op de goede trouw van de indieners en accepteert geen aansprakelijkheid op dit gebied, bijvoorbeeld (maar niet excluderend) over auteursrechten op ingediend foto- of tekenmateriaal of ontwerpen.